Disclaimer

Algemeen
De site www.gjhoogwerkers.nl wordt beheerd door GJ Hoogwerkers, Apeldoorn. Op het gebruik in de ruimste zin van deze site, zijn volgende voorwaarden alsmede het Nederlands recht van toepassing. Deze disclaimer kan door GJ Hoogwerkers worden gewijzigd. Wij adviseren u deze disclaimer derhalve regelmatig te lezen.

Informatie
De informatie op deze site is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. GJ Hoogwerkers neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site de grootste zorgvuldigheid in acht, desondanks staat GJ Hoogwerkers niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

 

Gevestigd in Apeldoorn
werkzaam in heel Nederland

Gekoppelde sites
Op de site wordt verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat GJ Hoogwerkers door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan GJ Hoogwerkers. Wanneer u gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom
GJ Hoogwerkers behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GJ Hoogwerkers te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

 

 
 
home | verhuur | verkoop | service | links | disclaimer | contact